ΘΥΡΑΘΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 Έχει καμιά αξία;

          
Η απαξίωση της ελληνιστικής ευδαιμονιστικής ηθικής από τη σύγχρονη διανόηση και η ανυπαρξία επιρροής της στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ευθέως ανάλογη με την κραυγάζουσα ηθικολογία που ευδοκιμεί συνοδεύοντας τα φαινόμενα εκφαυλισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο˙ ευθέως ανάλογη με την επίδειξη ανερμάτιστου ήθους από την πλειονότητα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης –αλλά και από την ίδια την «κοινή γνώμη»· ευθέως ανάλογη με την διατυμπανιζόμενη «Έλλειψη Νοήματος» ή το απλό γεγονός ότι –κατά το κοινώς λεγόμενο–, «ο κόσμος δεν ξέρει να ζει»: δηλαδή με την κενοδοξία και τα αδιέξοδα που ταλανίζουν τις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, και με την έκταση που καταλαμβάνουν οι ποικίλες μεταφυσικές – θρησκευτικές – ψευδοεπιστημονικές θεραπευτικές λύσεις.
Οι Εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ φιλοδοξούν να συμβάλουν ώστε οι τρεις φιλοσοφίες, Επικούρεια, Στωική και Σκεπτική, ύστερα από 17 αιώνες άγνοιας, καταφρόνησης, ακόμα και διασυρμού τους, να επανακτήσουν σήμερα τη θέση που τους αξίζει: θέση ηγεμονική στη σύγχρονη σκέψη και πράξη.

 

 

e-mail: thyrathen@gmail.com

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΘΥΡΑΘΕΝ

Βασ. Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη 54623. Τηλ. – fax 2310 244609 & 2310 241917
θύραθεν: οι έξω από την θύρα, οι ξένοι. Οι Έλληνες Εθνικοί (κατά το χριστιανικό λεξιλόγιο)
θύραθεν παιδεία: η κλασική ελληνική παιδεία
θύραθεν: εκδόσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη

 

ΝΕΕΣ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Copyright 2018 / 2023 – Εκδόσεις Θύραθεν/Οροι Χρήσης GDPR