ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΓΕΦ

Προσφορά!

13.50 με Φ.Π.Α 6%.

Τίτλος: ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΓΕΦ
–Ιστορικό μυθιστόρημα–
Μετάφραση: Τιτίκα Δημητρούλια
Σελίδες: 520
ISBN: 978 960 8097 58 2

Περιγραφή

Μια παγερή νύχτα στη Μόσχα, ο κυ­­βερνητι­κός αξιωμα­τού­­­χος Τουλάγεφ δολοφο­νεί­ται στο δρό­μο από κάποιον ά­γνωστο που έδρασε απροσχεδίαστα. Αμέσως αρ­χίζει η α­να­ζήτηση του δολο­φό­νου. Σ’ αυ­­­τή την πα­νο­ρα­μική τοι­χο­γραφία της ε­πο­χής, στα πρόθυρα του Β΄ Παγκοσμίου Πο­­­λέ­μου, οι έ­ρευ­νες ο­δη­γούν σε πολ­­λά μέρη του κό­σμου, εμ­πλέ­κοντας στα δίχτυα τους μια σειρά υ­πό­πτων που τα μό­να που τους συνδέουν εί­ναι η αθωότη­τά τους –τουλά­χιστον για το έγ­­κλη­μα για το οποίο κα­τη­γο­ρού­νται– και η πολιτική σκο­πιμότητα που υπαγορεύει τις διώξεις τους.

Πρόκειται για ένα πολυφωνικό και εικονοκλαστικά απολαυστικό μυ­θιστόρημα που σμιλεύει τους χαρακτήρες και την εποχή τους α­πό την πλευρά της κοινοτοπίας του κακού, εξού και αντιμετωπίζει με τσεχοφική λεπτότητα το σιδερένιο βηματισμό της κόκκινης ου­το­­πίας (κι όχι με στοχαστική βαρυθυ­μία ή πικρό σαρκασμό όπως έ­νας αντεστραμμένος σταλινιστής – ευθύβολος χαρακτηρισμός του Καίστλερ από τον Ρεζίς Ντεμπρέ).
Μισέλ Φάις, Lifo 9.10.2008

Η εποχή του Μεγάλου Τρόμου. Ένα εκπληκτι­κό ανάγνωσμα για τις κομ­ματικές εκκαθαρί­σεις, τις διώξεις και τις εκτελέσεις στις οποίες προ­­έ­βη το σταλινικό καθεστώς α­πό την περίοδο των Δικών της Μό­σχας το 1936 ως το ξέ­­σπα­σμα του Β’ Πα­γκο­σμίου Πολέμου.
Αναστάσης Βιστωνίτης, ΤΟ ΒΗΜΑ 22.7.2007

Σε κάποιο χωρίο, ο “Αρχηγός” παρουσιάζεται ως δεσμώτης της μοί­ρας, που απλώς παριστάνει ότι διαιτητεύει το πεπρωμένο του ενός έκτου του πλανήτη και του καθενός εκ των κατοίκων του. Μπορού­με να είμαστε βέβαιοι ότι ο Σερζ εδώ δεν κάνει επίδειξη επιείκειας, ό­πως επίσης μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κα­ταπιεί τους κατοπινούς ευφημισμούς και τις μισές αλή­θειες, που απέδιδαν τις τερατωδίες μιας ολόκληρης επο­χής στη μοχθηρία ενός και μόνο ατόμου.
Κρίστοφερ Χίτσενς, Atlantic Monthly, Δεκ. 2003