Συγγραφέας:
Σάμ Σέπαρντ
Τίτλος:
Χρονικά των Μοτέλ
Σειρά:
Ξένη Λογοτεχνία
Τιμή:
8
Επιστροφή