Συγγραφέας:
Παλλαδάς Αλεξανδρεύς
Τίτλος:
Επιγράμματα
Σειρά:
Οι Τελευταίοι Έλληνες Εθνικοί
Επιστροφή