Συγγραφέας:
Τζων Βάις
Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ
Παραδοσιοκρατία, Αντίδραση και Αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 78 0
Τιμή:
16
Σε αντίθεση με τις πολυάριθμες μελέτες που έχουν αφιερωθεί στην αριστερά και τον φιλελευθερισμό, η ιστορία του συντηρητισμού στη νεότερη Ευρώπη μένει ένα παραμελημένο θέμα. Κι όμως, επί ενάμισι αιώνα οι συντηρητικοί διατήρησαν μια εντυπωσιακή πολιτική κυριαρχία, αντλώντας ισχυρή υποστήριξη από όλους τους τομείς της κοινωνίας: ελίτ που φοβούνταν τις δημοκρατικές εκλογές και την επιχειρηματική δραστηριότητα· κληρικοί που προάσπιζαν τις εξουσίες και τα προνόμια της Εκκλησίας ενάντια στον κοσμικό φιλελευθερισμό· μάζες χωρικών που εξίσωναν την πόλη με την ηθική παρακμή· μικρο-επαγγελματίες που αισθάνονταν να απειλούνται από «σκοτεινές» ή ξένες δυνάμεις...
Η συνοπτική και διαυγής έρευνα του καθηγητή Βάις είναι χρήσιμη για τον ειδικό όσο και τον απλό αναγνώστη. Στο βιβλίο αποκαλύπτονται οι ιστορικές και ιδεολογικές καταβολές του σύγχρονου συντηρητισμού και ο ρόλος της αντιδραστικής διανόησης από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι και τον 20ό αιώνα, και εξετάζεται ο ρόλος του εθνικισμού και η μετατροπή του, από προοδευτικό κίνημα σε προμαχώνα του συντηρητισμού.
Επιστροφή