Συγγραφέας:
Τσβετάν Τόντοροφ
Τίτλος:
ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 87 2
Τιμή:
12
Χρειαζόμαστε μια αναθεμελίωση του Διαφωτισμού, που να διαφυλάσσει την κληρονομιά του, υποβάλλοντάς την ταυτόχρονα σε κριτικό έλεγχο, και αποτιμώντας την στο φως των επιθυμητών και ανεπιθύμητων συνεπειών της. Δεν κινδυνεύουμε να προδώσουμε τον Διαφωτισμό, το αντίθετο μάλιστα: ακριβώς μέσω της κριτικής μας παραμένουμε πιστοί στο πνεύμα του και εφαρμόζουμε τη διδασκαλία του. ΤΣΒΕΤΑΝ ΤΟΝΤΟΡΟΦ
Επιστροφή