Συγγραφέας:
Λουκιανός
Τίτλος:
Περί των Σχολών της Φιλοσοφίας
Σειρά:
Οι Τελευταίοι Έλληνες Εθνικοί
Τιμή:
12,5
Μια διαχρονική κριτική των δογματικών φιλοσοφιών και ιδεολογιών
Επιστροφή