Συγγραφέας:
David Close
Τίτλος:
ΕΛΛΑΔΑ 1945-2004
ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 30 8
Τιμή:
28
Θεωρώντας δεδομένο ότι η γνώση της πρόσφατης ιστορίας είναι ουσιαστική για την κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, το βιβλίο αναπτύσσει ορισμένα κεντρικής σημασίας ζητήματα, αντί να παρουσιάσει απλά και μόνον ένα κατάλογο συμβάντων, ονομάτων και ημερομηνιών.
Επιστροφή