ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΙ. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Προσφορά!

12.50 7.40 με Φ.Π.Α 6%.

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΙ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
Συγγραφέας: Χρήστος Γιαπιτζάκης
Σελίδες: 214
ISBN: 978 618 5352 00 4

Περιγραφή

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΙ
Στόχος μου ήταν να μεταφέρω τα λόγια του Επίκουρου και των μαθητών του στον σημερινό άνθρωπο που συλλογάται ελεύ­θερα, στον επιστήμονα, στον μορφωμένο αλλά και στον απλό άνθρωπο που δεν αρκείται στη μιζέρια της καθημερι­νότητας και θέλει να ξεφύγει από το κοπάδι, αναζη­τώντας μια πνευ­μα­τική όαση ευδαιμονίας. Αυτός είναι και ο λόγος που αντιδιαστέλλω στο βιβλίο αυτό την ζωή της αφροσύνης και της κενο­λο­γίας με την ζωή της φρόνησης και της επικού­ρειας φι­λο­σο­φίας. Ο πυρήνας του βιβλίου, βέβαια, είναι οι γε­μά­τες σο­φία γνώ­μες (δόξαι) του Επίκουρου και των οπαδών του. Ελ­πί­ζω οι φράσεις αυτές να μιλήσουν στον νου και στην καρ­διά κάθε α­να­γνώστη, όπως μίλησαν και σε μένα, προ­τρέ­πο­­ντάς με να τις με­ταγράψω στο μικρό αυτό βιβλίο…

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
Η επικούρεια φιλοσοφία είναι η ενοποιητική βάση όλων των κύ­­ριων χαρακτηριστικών του σύγχρονου κοσμικού Ανθρωπισμού, τα οποία είναι η φυσιοκρατία, η φιλανθρωπία, η ηθική φι­λοσοφία που βασίζεται στην αξία κάθε ατόμου λόγω της αν­θρώ­πινης φύ­σης του, η ελευθερία επιλογής που περιλαμβάνει την ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης, η δικαιοσύνη ως κοι­νω­νικό συμβόλαιο, η ποιότητα ζωής και η ευτυχία όλων των αν­θρώπων ως ο βασικός στόχος της ανθρωπότητας.

Θύραθεν