ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΕΛΕΟΣ

Προσφορά!

16.00 11.00 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Βίκτορ Σερζ
Τίτλος: ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΕΛΕΟΣ
–Ιστορικό μυθιστόρημα–
Μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου
Επιμέλεια: Σάμης Ταμπώχ
Σελίδες: 432
ISBN: 978 960 8097 60 5

Κατηγορία:

Περιγραφή

“Υπάρχει μια μυστική Διεθνής που διαιωνίζεται από γενιά σε γε­νιά, θαυ­μαστών που διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα βιβλία του Σερζ και γνω­ρίζουν πολλά για τον ίδιο… Στο σημερινό μετα-σο­βιε­τικό κό­σμο, το έργο του Σερζ παραμένει ως μαρτυρία του 20ού αι­ώ­να απα­ραί­τητο για όποιον δεν θέλει να πεθάνει ηλίθιος ύστερα από υπερβολική δόση των πολιτικά ορθών επαναναγνώσεων της Ιστορίας με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε τον τελευταίο και­ρό.”
François Maspero, Le Monde (15/12/1998)

“Δεν γνωρίζω άλλον συγγραφέα με τον οποίο θα μπορούσαμε να πα­­­ρο­μοιάσουμε τον Σερζ, κατά τρόπο που να έχει κάποια χρησι­μό­­τητα. Η ουσία των βιβλίων του και του ίδιου θα πρέπει να ανα­ζη­­τηθεί στη στάση του απέναντι στην αλήθεια. Φυσικά έχουν υ­πάρ­ξει πολλοί συγ­γρα­φείς σχολαστικότατα έντιμοι… Αλλά για τον Σερζ η α­ξία της αλή­θει­ας επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από την α­πλή –ή σύνθετη– αφήγησή της.”
John Berger

 

Ένας σοβιετικός πράκτορας στο Παρίσι κάνει το λάθος να στείλει στους ανωτέρους του την επιστολή παραίτησής του πρόωρα, εκ­μη­­­δε­­νίζοντας έτσι τα χρονικά περιθώρια που του απομένουν για τη δια­φυγή του… Η Ντάρια, μια παλαίμαχη κομμουνίστρια, συνα­δέλ­φισσα και παλιά συντρόφισσά του, ανακαλείται από την εξορία της για να υπηρετήσει στην άμυνα του Λένιν­γκραντ ε­νάντια στους Γερμανούς. Στη συνέχεια, σε ειδική αποστολή, θα βρεθεί πίσω από τις γραμμές των χιτλερικών ως νο­σοκό­μα/κα­­τά­σκο­πος και δολιοφθορέας σε γερμανικά στρατιωτικά νοσο­κο­­­μεία. Η πλο­­­κή εκτυλίσ­σε­ται στο Πα­ρίσι στις πα­­ραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου· στο πο­λιορκημένο Λένιν­γκραντ· σε μια ισοπεδωμένη από τους βομ­βαρ­­­δι­σμούς γερμανική πό­λη, λίγο πριν την κατάρρευση του Τρί­του Ράιχ· και τέλος στο Μεξικό, ό­που η Ντάρια θα αναζητήσει τον παλιό της σύντροφο.

Θύραθεν