Προσφορά!

ΥΛΙΣΜΟΣ

11.00 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Terry Eagleton

Μετάφραση: Χαράλαμπος Μαγουλάς

Επιμέλεια: Γιάννης Αβραμίδης

Σελίδες: 200

ISBN:  978 618 5352 10 3

 

Κατηγορία:

Ο υλισμός εΙναι μια εντυπωσιακά ευρύχωρη έννοια. Εκ­τεί­νεται σε όλη τη διαδρομή από το πρόβλημα σώμα­τος-νου μέχρι το ερώτημα αν το κράτος υπάρχει πρωτίστως για την προστα­σία της ατομικής ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε να σημαί­νει την άρνηση του Θεού, την πίστη ότι το Σινικό Τείχος και οι αστράγαλοι του Κλιντ Ίστγουντ συσχετίζονται μ’ ένα μυστικό τρόπο, ή την επιμονή ότι η γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ ε­ξα­κολου­θεί να υ­πάρ­χει ακόμη και όταν δεν την κοιτά κανείς. Μέσα σ’ όλα αυτά, έχει επίσης και μια καθημερινή σημασία, η ο­ποία δεν είναι ού­τε κατ’ ελάχιστο φιλοσοφική. Ο υλισμός για τους περισσότε­ρους ανθρώπους σημαίνει μια υπερβολική υ­πό­λη­ψη για τα υ­λι­κά αγαθά. «Με τη λέξη υλισμός», γράφει ο Φρί­ντριχ Έν­γκελς, «ο μικρόψυχος υποκριτής αντιλαμβάνεται τη λαιμαρ­γία, τη λαγνεία της όρασης, τη λαγνεία της σάρκας, την α­λα­ζονεία, την πλεονεξία, τη φιλαργυρία, την απληστία, το κυ­νή­γι του κέρδους και τις απάτες του χρηματιστηρίου – κοντο­λο­γίς, όλη τη βρωμερή ανηθικότητα, στην οποία επιδί­δε­ται κατ’ ιδίαν».