ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

Προσφορά!

15.00 9.00 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Φιλόδημος
Τίτλος: Περί παρρησίας
Εισαγωγή-μετάφραση:
Χρήστος Γιαπιτζάκης
Σελίδες: 192
ISBN: 978 960 8097 81 0

Περιγραφή

«…πολλές φορές, συγχισμένοι από την επιτίμηση δεν αντιλαμβάνονται τη φρόνηση. Κάποτε νομίζουν ότι ο θεραπευτής παραλογίζεται επιτιμώντας τους ενώ δεν έχουν σφάλει, ή ότι παρέβλεψε κά­τι από αυτά που ακόμη και ένας σοφός ενδέχεται να παραβλέψει, ή ότι είναι μεν πιο συνετός, αλλά δεν τους αγαπά ή τους μισεί ή τους φθονεί…»

Ένα μικρό απόσπασμα μιας πρώιμης, αρχαιοελληνικής ψυχο­θε­ραπευτικής πραγματείας. Η επικούρεια μέθοδος της παρρησίας, μα­κρυνός πρόγονος της ψυχανάλυσης, απαιτούσε «να λέ­γο­νται ό­λα από όλους», στα πλαίσια ομαδικών συνεδριών. Στο Περί παρρησίας του Φιλόδημου, ανακαλύπτουμε –έστω, σε α­πο­σπα­σμα­τι­κή μορ­­φή– την ψυχοθεραπευτική μέθοδο που εφαρ­μο­ζόταν στην αρχαιό­τητα από τους Επικούρειους.

Το Περί παρρησίας είναι ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στους Πάπυρους του Ερκουλάνεουμ (Ηράκλειο), πό­λης που το 79 μ.Χ. αφανίστηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου. Οι αμέτρητοι πάπυροι σώζονται σε απανθρακωμένη μορ­φή, ωστόσο με τις νέες τεχνολογίες η ανάγνωσή τους είναι πλέον εφικτή –αν και ιδιαίτερα ε­πίπονη– και το έργο της αποκατάστασης των κειμένων τους συ­νε­­χίζεται, με τη συνδρομή μιας πλειάδας ειδικών και επιστημόνων.

Θύραθεν