Δαμάζοντας τους θεούς. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ

Προσφορά!

10.00 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: ‘Ιαν Μπουρούμα

Τίτλος: Δαμάζοντας τους θεούς

Υπότιτλος: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ

PRINCETON UNIVERSITY PRESS

Μεταφραστής: Αλεξάνδρα Αδαμτζίλογλου

Επιμέλεια: Γιάννης Αβραμίδης

ISBN: 978 618 5352 05 9

Σελίδες: 176

Τιμή: 12,5 ε

 

Περιγραφή

Επί οκτώ χρόνια πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ένας «ξαναγεννη­­μέ­νος» χρι­στιανός που υποστηριζόταν από μάζες ευ­αγ­γε­λι­στών αποφασισμένων να εξ­α­λείψουν τον χωρισμό κρά­­­­τους-εκκλησίας. Στην Ευρώπη οι αυξανόμενοι α­ριθμοί ριζο­σπα­στών μουσουλμάνων σπέρνουν τον φό­βο ό­τι το ισλάμ υ­πονομεύει τη δυτική δημοκρατία. Ακόμη και στην πολυθεϊ­στι­κή Α­σία, η προο­πτι­κή της δημοκρατίας σε κά­ποιες χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ιαπωνία, στο διά­βα της ι­στορίας έχει υπονομευτεί από θρησκείες σφιχτοδεμένες με την εξουσία.

«Ο Ίαν Μπουρούμα χαρτογραφεί ένα μονοπάτι ανάμεσα στους βάλτους και τις κακοτοπιές ανταγωνιζόμενων θρησκευτικών α­ξιών και πολιτισμικών ταυτοτήτων. Το βιβλίο του εί­ναι μια πο­λύ­­­τι­μη συνεισφορά εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης που δι­­­­­χάζει τη σημερινή Ευρώπη».
Times Literary Supplement

«Οι εντάσεις ανάμεσα στην θρησκευτική και κοσμική ε­ξου­σία ε­ξακολουθούν να εκδηλώνονται. Το βιβλίο μου είναι μια από­πει­ρα να ξεδιαλύνω το πώς οι δημοκρατίες έχουν επηρεαστεί, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, από αυτές τις εντάσεις …  Το βιβλίο α­πο­τελείται από τρία μέρη· ένα για τις σχέσεις εκ­κλη­σί­ας-κρά­τους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ένα για τη θρησκευτική εξουσία στην Κίνα και την Ιαπωνία, και ένα για τις προκλήσεις του Ισλάμ στη σημερινή Ευρώπη. Το νήμα που δια­περνά αυτές τις έρευνες είναι το ερώτημα που έθεσε ο Τοκ­βίλ: τι απαιτείται, πέρα από την ελευθερία λόγου και το δικαίωμα ψήφου, για να κρατηθεί η συνοχή των δημοκρατικών κοινωνιών; Αρκούν οι νόμοι ή χρεια­ζόμαστε κοινές α­ξίες και κοινά ήθη; Και ποιος είναι ο ρόλος των θρη­σκειών σε όλα αυτά; Βοηθούν ή στέκονται ανάχωμα στη φι­λε­λεύθερη δη­μο­κρατία;»

IAN BURUMA