ΕΤΟΣ ΜΗΔΕΝ

Προσφορά!

12.00 με Φ.Π.Α 6%.

Συγγραφέας: Ian Buruma

Τίτλος: ΕΤΟΣ ΜΗΔΕΝ
Μια ιστορία του 1945

Μετάφραση: Γιάννης Αβραμίδης

Σελίδες: 355

ISBN: 978 618 5352 03 5

Περιγραφή

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΗΣ:

Το τέλος ενός κόσμου και η αρχή μιας καινούργιας, αβέβαιης ε­πο­χής. Μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κείτονταν σε ερείπια, με τους κα­­­τοίκους τους αποδεκατισμένους, πεινασμένους, εκτοπισμένους· η εκ­­δικητική μα­νία που σάρωνε την ευρωπαϊκή ήπειρο και την ανατο­λική Ασία δεν μείωνε την ευφορία της απελευθέρωσης—το αντίθετο· νέα καθε­στώ­τα ξεφύτρωναν με ρυθμούς πρωτοφανείς, σπεύ­δο­ντας να κα­­λύ­ψουν τα κενά που άφησε ο πόλεμος· οι λαοί, όσο και αν απο­ζη­τού­σαν την κανονικότητα, άλλο τόσο δεν ήταν διατεθειμένοι να ξα­να­ζήσουν τα προπολεμικά πολιτικά και οικονομικά συστήματα, την πα­λιά τάξη πραγ­­­μάτων—με αποτέλεσμα να πυροδοτούνται νέες συγ­κρού­σεις, αλ­­λά και να δημιουργούνται νέοι θεσμοί· κι έτσι, το 1945 δρο­μολογή­θη­κε ο σύγ­χρονος κόσμος ό­πως τον γνω­ρί­ζου­με.

ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 1945, ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.

«Η ιστορία του 1945 είναι κατά μερικούς τρόπους πανάρχαιη. Οι αρ­χαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά την ολέθρια δύναμη της δίψας για εκδί­κη­ση και οι τραγωδοί τους δραματοποίησαν τους τρόπους με τους ο­ποίους οι αιματηρές διαμάχες μπορούσαν να υπερνικηθούν με τους κα­νόνες δικαίου: Δίκη αντί για βεντέτα. Κι έπειτα η ιστορία, στην Ανα­το­λή όχι λιγότερο απ’ ό,τι στη Δύση, βρίθει από οράματα για “νέο ξε­κί­νημα”, για τη μετατροπή των ερειπωμένων τόπων που άφησε πί­σω του ο πόλεμος σε ανοιχτά εργοτάξια ανοικοδόμησης κοινωνιών βα­σι­σμένων σε καινούργια ιδεώδη, που συχνά δεν ήταν και τόσο καινούρ­για όσο τα θεωρούσε ο κόσμος». Ian Buruma

«Μια γλαφυρή αφήγηση –καρπός σοβαρής έρευνας, με άψογη δομή και στυλ γραφής– της χρονιάς-σταθμός του 20ού αιώ­να, των τρόμων της, των ελπίδων, των ψευδαισθήσεων και της α­παρ­χής νέων δει­νών. Στο σύνολό της συναρπαστική—ένα εξαιρετικό ε­πί­τευγμα». Ian Kershaw