Κατηγορία: Τελευταίες Κυκλοφορίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΔΙΉΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΏΝΑ

No Comments
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ
Συγγραφέας:
Πάνος Θεοδωρίδης
Τίτλος:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ
ή Ο Νόμος Ανατολικά του Πέκος
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 95 7
Τιμή:
14.5
Οι αθέατες πτυχές της ιστορίας, τα λησμονημένα γεγονότα, οι άγνωστες λεπτομέρειες, μέσα από μια αφήγηση συνεχή, με σύντομες, κοφτές ανάσες: «…είναι η μέγιστη προσφορά της λογοτεχνίας στη συνείδηση των πολιτών, όπου ο συγγραφέας παραμένει στη σκιά, τα γεγονότα κρίνονται μεν, αλλά περισσότερο συμφωνούνται και κανένας, μήτε αναγνώστης μήτε θεατής, δεν έχει διάθεση να αναλύσει υπό γενικότητα.
Ο συγγραφέας που επινόησε την παρούσα αφήγηση, παρ’ ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο είδος επί αρκετές δεκαετίες, απουσιάζει επίτηδες από το θαύμα και την αθλιότητα της διαδρομής – και νομίζω πως συμμετείχε σε αμφότερα με απλοχεριά… » Π.Θ.

Η ΣΤΩΙΚΉ ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΒΊΟΥ

No Comments
Η ΣΤΟΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ book cover
Συγγραφέας:
Πάνος Θεοδωρίδης
Τίτλος:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ
ή Ο Νόμος Ανατολικά του Πέκος
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 95 7
Τιμή:
14.5
Οι αθέατες πτυχές της ιστορίας, τα λησμονημένα γεγονότα, οι άγνωστες λεπτομέρειες, μέσα από μια αφήγηση συνεχή, με σύντομες, κοφτές ανάσες: «…είναι η μέγιστη προσφορά της λογοτεχνίας στη συνείδηση των πολιτών, όπου ο συγγραφέας παραμένει στη σκιά, τα γεγονότα κρίνονται μεν, αλλά περισσότερο συμφωνούνται και κανένας, μήτε αναγνώστης μήτε θεατής, δεν έχει διάθεση να αναλύσει υπό γενικότητα.
Ο συγγραφέας που επινόησε την παρούσα αφήγηση, παρ’ ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο είδος επί αρκετές δεκαετίες, απουσιάζει επίτηδες από το θαύμα και την αθλιότητα της διαδρομής – και νομίζω πως συμμετείχε σε αμφότερα με απλοχεριά… » Π.Θ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΔΙΉΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΏΝΑ

No Comments
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ
Συγγραφέας:
Πάνος Θεοδωρίδης
Τίτλος:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ
ή Ο Νόμος Ανατολικά του Πέκος
Σειρά:
Ιστορική Βιβλιοθήκη
ISBN
978 960 8097 95 7
Τιμή:
14.5
Οι αθέατες πτυχές της ιστορίας, τα λησμονημένα γεγονότα, οι άγνωστες λεπτομέρειες, μέσα από μια αφήγηση συνεχή, με σύντομες, κοφτές ανάσες: «…είναι η μέγιστη προσφορά της λογοτεχνίας στη συνείδηση των πολιτών, όπου ο συγγραφέας παραμένει στη σκιά, τα γεγονότα κρίνονται μεν, αλλά περισσότερο συμφωνούνται και κανένας, μήτε αναγνώστης μήτε θεατής, δεν έχει διάθεση να αναλύσει υπό γενικότητα.
Ο συγγραφέας που επινόησε την παρούσα αφήγηση, παρ’ ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο είδος επί αρκετές δεκαετίες, απουσιάζει επίτηδες από το θαύμα και την αθλιότητα της διαδρομής – και νομίζω πως συμμετείχε σε αμφότερα με απλοχεριά… » Π.Θ.

Η ΣΤΩΙΚΉ ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΒΊΟΥ

No Comments
Η ΣΤΟΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ book cover
Συγγραφέας:
Χριστίνα Κούρφαλη
Τίτλος:
Η ΣΤΩΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
Σειρά:
Φιλοσοφία
ISBN
978 960 8097 86 5
Η στωική φιλοσοφία πλάθει ανθρώπους με αξιοζήλευτη προσωπικότητα, με μεγαλείο ψυχής, ανθρώπους που συνταιριάζουν αρμονικά στον τρόπο ζωής τους φαινομενικά αντίθετες διαθέσεις: την ελεύθερη βούληση με την αποδοχή της αναγκαιότητας, την αυστηρότητα με την ανοχή, τη θεωρία με την πράξη, την επαγρύπνηση με την γαλήνη, την αγάπη για τη ζωή με την αποδοχή της ιδέας του θανάτου, την φιλοπατρία με τον κοσμοπολιτισμό – διαμορφώνοντας μέσα από τις αντιθέσεις αυτές έναν ισορροπημένο χαρακτήρα. Οι Στωικοί συστηματικά υποστήριζαν ότι η φιλοσοφία αποσκοπεί στη διδασκαλία μιας τέχνης του βίου. Θεώρησαν τη φιλοσοφία ως άσκηση μιας τέχνης χρήσιμης για τη ζωή, άρα εξ ορισμού προορισμένη να εφαρμοστεί στην πράξη.
Θύραθεν