Κατηγορία: Uncategorized

Αρχική

No Comments
ΘΥΡΑΘΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Έχει καμιά αξία;


Η απαξίωση της ελληνιστικής ευδαιμονιστικής ηθικής από τη σύγχρονη διανόηση και η ανυπαρξία επιρροής της στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ευθέως ανάλογη με την κραυγάζουσα ηθικολογία που ευδοκιμεί συνοδεύοντας τα φαινόμενα εκφαυλισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο˙ ευθέως ανάλογη με την επίδειξη ανερμάτιστου ήθους από την πλειονότητα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης – αλλά και από την ίδια την «κοινή γνώμη»· ευθέως ανάλογη με την διατυμπανιζόμενη «Έλλειψη Νοήματος» ή το απλό γεγονός ότι -κατά το κοινώς λεγόμενο-, «ο κόσμος δεν ξέρει να ζεί»: δηλαδή με την κενοδοξία και τα αδιέξοδα που ταλανίζουν τις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, και με την έκταση που καταλαμβάνουν οι ποικίλες μεταφυσικές – θρησκευτικές – ψευδοεπιστημονικές θεραπευτικές λύσεις.Οι Εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ φιλοδοξούν να συμβάλουν ώστε οι τρείς φιλοσοφίες, Επικούρεια, Στωική και Σκεπτική, ύστερα από 17 αιώνες άγνοιας, καταφρόνησης, ακόμα και διασυρμού τους, να επανακτήσουν σήμερα τη θέση που τους αξίζει: θέση ηγεμονική στη σύγχρονη σκέψη και πράξη.

e-mail: thyrathen@gmail.com
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΡΑΘΕΝ*
με έδρα την Θεσσαλονίκη
Βασ. Ηρακλείου 40 54623. Τηλ. 2310 244609 FAX 241917

*θύραθεν: οι έξω από την θύρα, οι ξένοι. Οι Έλληνες Εθνικοί
(κατά το χριστιανικό λεξιλόγιο)
θύραθεν παιδεία: η κλασσική ελληνική παιδεία
θύραθεν: εκδόσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη

Categories: Uncategorized

Θύραθεν